Đào tạo nông dân

Đào tạo nông dân

 

 

 

Tiếp sức cho nông dân bằng cách nâng cao kiến thức và kỹ thuật canh tác

Chia sẻ kiến thức, đào tạo kỹ thuật canh tác là phương châm hoạt động của Cacao-Trace. Tại Puratos Grand-Place chúng tôi thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo nông dân ngay tại vườn hoặc tại các điểm lên men, nhằm giúp nông dân nâng cao năng suất trồng trọt và cải thiện chất lượng nguồn hạt ca cao. Đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi giúp nông dân nâng cao kỹ năng quản lý nông trang, đồng thời truyền đạt các kỹ thuật canh tác thân thiện với môi trường. Nhờ đó  mô hình Cacao-Trace đã  giúp nông dân có nguồn thu nhập cao và ổn định.
 

 

 


 
  
 

 

dxcdscvvfv
Chất lượng cacao đi đôi với sự phát triển bền vững
Cũng như các chương trình phát triển bền vững khác, mô hình Cacao-Trace góp phần tạo nên nguồn cung ứng nguyên liệu  vững bền thông qua cách tiếp cận độc đáo. Đặt các yếu tố kỹ thuật canh tác tốt, môi trường, tài chính và con người làm trung tâm hoạt động. Hơn  nữa, Cacao-Trace cũng chính là tiêu chuẩn đánh giá chất lượng hạt ca cao. Đội ngũ nhân viên Puratos Grand-Place làm việc chặt chẽ với nông dân nhằm kiểm soát quy trình lên men và phơi hạt -  yếu tố quyết định chất lượng hạt cacao. Điều này cho phép người nông dân chuyên tâm hơn vào việc chăm sóc cây trồng, nâng cao tay nghề, năng suất và chất lượng. Đây chính mối quan hệ mang lại lợi ích song phương: Người nông dân có thể gia tăng năng suất, trong khi các nhà sản xuất sô cô la thu được nguồn hạt ca cao chất lượng tốt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×