Khai trương Ba trang trại thử nghiệm tại ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Khai trương Ba trang trại thử nghiệm tại ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

____

Tháng 7 năm 2020, đội phát triển Ca cao (CDC) của chúng tôi đã phối hợp cùng Asahi Food Japan để mở ba trang trại thử nghiệm tại Đồng bằng Sông Cửu Long. Những trang trại mới này giúp cải tiến những trang trại cũ và cũng là nơi để đào tạo nông dân trong khu vực. Asihi Food tài trợ phân bón và công cụ, còn đội CDC thì nhận nhiệm vụ chăm sóc các trang trại, tổ chức tập huấn kỹ thuật tập trung để giúp nâng cao năng suất và chất lượng cho nông dân nơi đây. Để thuyết phục nông dân áp dụng các kỹ thuật thì không có gì tốt hơn là cho họ quan sát thực tế. Đến nay, chúng tôi đang có 11 trang trại thử nghiệm tại Việt Nam.

 

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×