Chocolate Bonus - Chương trình cộng thưởng Sô cô la

Chocolate Bonus - Chương trình cộng thưởng Sô cô la giúp tăng thu nhập cho nông dân đồng thời giúp duy trì nguồn cung ca cao bền vững, xây dựng thế hệ kế thừa.

________

Chương trình Cacao-Trace, ngoài việc đào tạo kỹ thuật chăm sóc cây ca cao, sau đó thu mua hạt với giá cao hơn cho người nông dân, chúng tôi không ngừng tìm tòi nhiều cách khác nhau nhằm cải thiện và nâng cao đời sống người nông dân. Và đó là lý do Chocolate Bonus – Cộng Thưởng Sô cô la – ra đời. 


- Với mỗi 1 kilogram sô cô la Cacao-Trace thì sẽ có 10 cent euro được trích vào quỹ Thưởng Sô cô la. Số tiền trên được chuyển lại cho nông dân dựa trên lượng hạt ca cao mà nông dân bán cho Puratos.
- Quỹ thưởng Sô cô la (Chocolate bonus) sẽ hoạt động như sau:
Mỗi năm Puratos tổ chức 2 đợt phát thưởng Chocolate Bonus cho nông dân đã bán hạt ca cao ở từng khu
vực nhằm khuyến khích nông dân tiếp tục trồng ca cao để đảm bảo tính ổn định cho nguồn nguyên liệu sảnxuất sô cô la.

  • Nông dân nhận khoản Thưởng Sô cô la dựa trên số lượng hạt ca cao khô mà nông dân bán cho Puratos.

  • Puratos sẽ thu lại số tiền Thưởng Sô cô la trên từ Khách hàng của mình (Siêu thị/ Tiệm bánh/ Nhà hàng, Khách sạn….) thông qua số lượng sô cô la Cacao-Trace mà Khách hàng mua từ Pur atos.

  • Khách hàng của Puratos (Siêu thị/ Tiệm bánh/ Nhà hàng Khách sạn….) sẽ thu lại số tiền Thưởng Sô cô la trên từ người tiêu dùng thông qua các loại bánh mì/ bánh ngọt/ sô cô la/ kem có sử dụng sô cô la Cacao-Trace…mà người tiêu dùng mua.

Hàng năm, mọi hoạt động của Cacao-Trace và Thưởng Sô cô la (Chocolate Bonus) được đánh giá bởi đơn vị kiểm toán Quốc Tế độc lập.

Niềm hạnh phúc của người nông dân khi vụ mùa bội thu và nhận được thưởng từ chương trình Thưởng Sô cô la

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×