Hồ Chí Minh

QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Quận 1

Tầng 5, Tòa nhà IBC

1A CÔNG TRƯỜNG MÊ LINH, P. BẾN NGHÉ, Q. 1

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3919.461536695464!2d106.7046783950408!3d10.77591931532659!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31752f45daad2223%3A0x7029f5eac2b313a8!2zMWEgQ8O0bmcgdHLGsOG7nW5nIE3DqiBMaW5oLCBC4bq_biBOZ2jDqSwgUXXhuq1uIDEsIEjhu5MgQ2jDrSBNaW5oLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1567584421156!5m2!1sen!2s" width="1145" height="450" frameborder="0" style="border:0;" allowfullscreen=""></iframe>

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×