QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Tp.Phủ LýĐại lý bột mỳ Tâm Đức

 

Km 2 Quốc lộ 21A Tp.Phủ Lý, Hà Nam    

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3736.4355776179527!2d105.91307041403462!3d20.529351586271037!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135d1d109893601%3A0x1dd1ae01c63647bd!2zMiBRTDIxQSwgVGhhbmggQ2jDonUsIFBo4bunIEzDvSwgSMOgIE5hbSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618815628832!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×