Phú Thọ

QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Việt TrìĐại lý bột mì Anh Dũng

 

Tổ 37 -Phố Thi Đua, Tiên Cát, Việt Trì, Phú Thọ

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3716.9913914799495!2d105.3994786149375!3d21.31135648584595!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31348d4bb5f667a9%3A0x280027db6db328a3!2zVHJ1bmcgVMOibSBOZ2_huqFpIE5n4buvIFF14buRYyBU4bq_IEctU2Nob29s!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618816196955!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×