Thái Nguyên

QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Tp. Thái NguyênĐại lý Trí Phát 

 

51 Đường Thống Nhất, Tp. Thái Nguyên,  Thái Nguyên      

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3710.2555972935206!2d105.82879471405849!3d21.57594388570448!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31352719bbc265f1%3A0x51193968efcbb886!2zNTEgVGjhu5FuZyBOaOG6pXQsIFTDom4gTOG6rXAsIFRow6BuaCBwaOG7kSBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618816097937!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Tp. Thái NguyênĐại lý bột mì Thái An DươngSN23/1 tổ 8 phường Hoàng Văn Thụ, Tp. Thái Nguyên,  Thái Nguyên<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14838.86712227778!2d105.82050016560244!3d21.596975621091033!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313526e276361e63%3A0xefc68f5aed897bb8!2zSG_DoG5nIFbEg24gVGjhu6UsIFRwLiBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBUaMOhaSBOZ3V5w6puLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618816169908!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×