Tổ chức Next Generation Cacao Foundation

Xây dựng niềm tin bằng hệ thống quản lý thông minh từ gia đình đến gia đình, từ nông dân đến người tiêu dùng

_______

 

Cacao-Trace được hỗ trợ bởi tổ chức Next Generation Cacao Foundation được thành lập vào năm 2016, mang sứ mệnh đóng góp cho sự phát triển xã hội, kinh tế và môi trường của nông dân và cộng đồng trồng ca cao – đó cũng là mục tiêu của chương trình Cacao-Trace. Đây cũng là niềm tin bất biến của Puratos, bền vững là khi tất cả mọi thành phần tham gia vào chuỗi cung ứng ca cao. Lợi ích chung đều được san sẻ công bằng từ nông dân tới người tiêu dung.

Vai trò của tổ chức Next Generation Cacao Foundation là giám sát toàn bộ việc tập hợp, phân chia lại các khoản đóng góp trực tiếp và chương trình Cộng Thưởng Sô cô la, nhằm đảm bảo 100% tiền thưởng xứng đáng sẽ đến tay nông dân trồng ca cao.

Tổ chức The Next Generation (Vì Thế Hệ Kế Tục Ca Cao) được giám sát bởi một bên thứ ba – cơ quan giám sát và kiểm toán độc lập. Từng thành viên của tổ chức cam kết tính minh bạch trong tất cả các hoạt động. Các báo cáo thường niên cũng sẽ đảm bảo được công khai.

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×