Bắc Ninh

QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Tp.Bắc NinhSiêu Thị Thủy Chi

 

63 Trần Hưng Đạo - Tp.Bắc Ninh, Bắc Ninh      

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.285607315812!2d106.06247301404933!3d21.18081028591618!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350c027d2283a9%3A0x1b0b5d58041a537a!2zNjMgVHLhuqduIEjGsG5nIMSQ4bqhbywgUC5UaeG7gW4gQW4sIELhuq9jIE5pbmgsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618815562504!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Tp.Bắc NinhĐại lý bột mỳ Sáng PhươngPhố Nhồi, Võ Cường, Tp.Bắc Ninh, Bắc Ninh <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.5667213461766!2d106.04982171404913!3d21.169634485922245!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135095280204e65%3A0xbf8f838f9ac1145d!2zUGjhu5EgTmjhu5NpLCBWw7UgQ8aw4budbmcsIFRwLiBC4bqvYyBOaW5oLCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618815601482!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Tp.Bắc NinhCửa hàng Chị BìnhSố 81 Đường Kinh Bắc 42- Niềm  Xá, Tp. Bắc Ninh, Bắc Ninh<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3720.297518003802!2d106.0517180140494!3d21.180336885916507!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31350eae00b09731%3A0x3cad70572968ab8a!2zxJAuIEtpbmggQuG6r2MgNDQsIFRwLiBC4bqvYyBOaW5oLCBC4bqvYyBOaW5oLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618824010676!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×