Hà Nội

QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Quận Cầu GiấyCông ty Abby

 

Số 6 ngõ 9 Trần Thái Tông- Cầu Giấy - Hà Nôi      

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d4428.553628127763!2d105.78735863268187!3d21.034491665430497!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x0%3A0x2498882e2e1188fa!2zxJDhu5MgTMOgbSBCw6FuaCBBYmJ5IFRy4bqnbiBUaMOhaSBUw7RuZw!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618818128627!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Cầu GiấyCửa hàng We Are Bakerssố 30 ngõ 3 Phạm Tuấn Tài, Cầu Giấy, Hà Nội     <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.728248150446!2d105.78305714923701!3d21.043556785921616!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab339c626107%3A0x95093c345e93bf79!2zMzAgTmfDtSAzIFBo4bqhbSBUdeG6pW4gVMOgaSwgROG7i2NoIFbhu41uZyBI4bqtdSwgQ-G6p3UgR2nhuqV5LCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618817456252!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Cầu GiấyCửa hàng Tít Baking43C ngõ 79 Cầu Giấy - Hà Nội   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.067695123194!2d105.79748004923664!3d21.02997718592895!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab46ab528195%3A0x4d8af9913a5ee8!2zQ8O0bmcgdHkgQ-G7lSBwaOG6p24gR2nhuqNpIHBow6FwIFMtbGlmZQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618817385075!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Cầu GiấyCửa hàng TH Shop43/24 Mạc Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.4762555887646!2d105.79214214923623!3d21.013621585937887!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab581c711bb1%3A0xe4940ca806898444!2zNDMsIDI0IE3huqFjIFRow6FpIFTDtG5nLCBUcnVuZyBIb8OgLCBD4bqndSBHaeG6pXksIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618817208707!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Long BiênCông ty Ong Vàng8 ngõ 70 Thạch Cầu, Q.Long Biên, Hà Nội, Việt Nam<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.2641845478543!2d105.87774261404569!3d21.02211278600196!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a93bb888e0d5%3A0x4083f9e84ef4cba!2sOng%20vang%20food!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618823823483!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Ba ĐìnhCửa hàng Chú Bảy - Kim MãSN 20 Ngõ 371/2 Kim Mã, Q.Ba Đình, Hà Nội       <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.097408893061!2d105.81376761404596!3d21.028788085998425!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab7548e7f823%3A0xd6b344aff46230b7!2zMjAsIDM3MSBLaW0gTcOjLCBOZ-G7jWMgS2jDoW5oLCBCYSDEkMOsbmgsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618815717275!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hà ĐôngĐại lý bột mỳ Tuấn Yến7 Thanh Bình - Q.Hà Đông - Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.1878526746145!2d105.77706051404483!3d20.985105686022003!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313453337f8abd93%3A0x4988db6058db60f0!2zNyBUaGFuaCBCw6xuaCwgUC4gTeG7mSBMYW8sIEjDoCDEkMO0bmcsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618815766202!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Long BiênCửa hàng Lan Khuê - 640 Nguyễn Văn Cừ640 Nguyễn Văn Cừ - Q.Long Biên - Hà Nội     <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.5206414335394!2d105.88359171404642!3d21.051857985985823!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a983278ce275%3A0xaf38c9204c5f23e5!2zNjQwIMSQLiBOZ3V54buFbiBWxINuIEPhu6ssIE5n4buNYyBMw6JtLCBMb25nIEJpw6puLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618815799905!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hà ĐôngCửa hàng Home Chef123 đường 19/5 , Văn Quán , Q.Hà Đông, Hà Nội <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.483976321633!2d105.78302021404463!3d20.973228186028482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acd381aa2751%3A0x1867f9fc5c86e6f7!2zMTIzIMSQxrDhu51uZyAxOS81LCBQLiBWxINuIFF1w6FuLCBIw6AgxJDDtG5nLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618816206922!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Tây HồCửa hàng Hà Vi 250 ngách 50 ngõ 310 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.3298370610914!2d105.8345241140466!3d21.059484585981785!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aa53c7235245%3A0x388dfb99ec4dba20!2zNTAgTmfDtSAzMTAgTmdoaSBUw6BtLCBZw6puIFBo4bulLCBUw6J5IEjhu5MsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618816277009!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hà ĐôngCửa hàng HellaNo 02- Liền 09 khu đất dịch vụ hà cầu 5- q.Hà Đông , Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.659782153096!2d105.77481171404453!3d20.966173586032337!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313452d5c4bc3515%3A0x500edc062fafd422!2zMTI5IMSQLiBUw7QgSGnhu4d1LCBQLiBOZ3V54buFbiBUcsOjaSwgSMOgIMSQw7RuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618823441045!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Long BiênCửa hàng The Baker511- Nguyễn Văn Cừ - Q.Long Biên - Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.6031337709996!2d105.87913301404636!3d21.048559885987668!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a978ccdad3b1%3A0x758234a150dd53da!2zNTExIMSQLiBOZ3V54buFbiBWxINuIEPhu6ssIE5n4buNYyBMw6JtLCBMb25nIEJpw6puLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618823604663!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Huyện Thanh TrìCửa hàng MiNa Shop38 đường thanh liệt,H . Thanh Trì, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.6151544623835!2d105.81721901404457!3d20.967964586031346!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135acfced9668f7%3A0xee3d7cfcefc5c0af!2zMzggxJDGsOG7nW5nIFRoYW5oIExp4buHdCwgVGhhbmggTGnhu4d0LCBUaGFuaCBUcsOsLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618823623781!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Long BiênĐại lý  Hibi sweetSố 8 ngõ 52 Ngọc Lâm, Q.Long Biên, Hà Nội   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.7017202008333!2d105.86569311404625!3d21.044617685989778!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abd10dfe9b85%3A0x19685e027123052!2zTmfDtSA1MiBOZ-G7jWMgTMOibSwgTmfhu41jIEzDom0sIExvbmcgQmnDqm4sIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618823643595!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Huyện Thanh TrìCửa hàng Tit' Baking toolKiot 48 CT10C Chung cư Đại Thanh,  H.Thanh Trì-  Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d7451.86227765252!2d105.80252412128787!3d20.95528034415274!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad1869d0473b%3A0x41ce8c50efc67a51!2zS2h1IMSRw7QgdGjhu4sgxJDhuqFpIFRoYW5oLCBU4bqjIFRoYW5oIE9haSwgVGhhbmggVHLDrCwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618823682716!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hà ĐôngCửa hàng May ShopNO-09, LK01, Ngõ giữa số nhà 133 &, 135 Đ. Tô Hiệu, Hà Cầu, Q.Hà Đông, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.6749736748493!2d105.77515881404447!3d20.965563886032694!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313452d56fe2ba63%3A0x285f1206cba8f5ba!2zTUFZIFNob3AgLSBOZ3V5w6puIGxp4buHdSB2w6AgZOG7pW5nIGPhu6UgTMOgbSBiw6FuaA!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618823747192!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hai Bà TrưngCông Ty Long Quang - Hà Nội114 ngõ 53 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.364016379899!2d105.85303931493245!3d21.01811598600409!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abf286e5c215%3A0x22c58c10f60b0f3b!2zMiBMw7IgxJDDumMsIE5nw7QgVGjDrCBOaOG6rW0sIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618807295473!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hai Bà TrưngCửa hàng Bee MartSố 246 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.5766928447642!2d105.85859631445435!3d21.009598993809174!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abf6f9064c7d%3A0x947447904509322c!2zMjQ2IEzDsiDEkMO6YywgxJDhu5FuZyBNw6FjLCBIYWkgQsOgIFRyxrBuZywgSMOgIE7hu5lpLCBWaWV0bmFt!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619529650362!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hoàng MaiĐại lý bột mỳ Cô LiênKhu x2a Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.7271902232133!2d105.86143821493148!3d20.96346808603377!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac32714ade4b%3A0xd528c983b1198bd2!2zS2h1IFTDoWkgxJDhu4tuaCBDxrAgWDJB!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618815229168!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Thị xã Sơn TâyĐại lý bột mì Hương Đức139 La Thành - Thị Xã Sơn Tây, Hà Nội   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3721.2013767163635!2d105.50564851493456!3d21.14438278593584!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3134f605a3197ea7%3A0xb1bcc41450eb688c!2zMTM5IExhIFRow6BuaCwgVmnDqm4gU8ahbiwgU8ahbiBUw6J5LCBIw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618815326196!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hoàng MaiCửa hàng Vana shop164 Kim Ngưu, Hoàng Mai, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.7246616296366!2d105.85896251493219!3d21.00367138601195!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0901b504cf%3A0x43b3b9251af30f16!2zMTY0IEtpbSBOZ8awdSwgVGhhbmggTmjDoG4sIEhhaSBCw6AgVHLGsG5nLCBIw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618815349094!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hoàng MaiĐại lý bột mỳ Chị Hoànsố 3 - nhà vườn Vĩnh Hoàng, Hoàng Mai, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m14!1m8!1m3!1d3725.176944240626!2d105.8649945!3d20.9855431!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad0a6ab1b307%3A0x922908d69b6f6c9!2zVmlsbGEgMTggVsSpbmggSG_DoG5n!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618815451372!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hoàng MaiCông Ty Dương Quang1128 Nguyễn Khoái, Hoàng Mai, Hà Nội  <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9221164529963!2d105.88941481493208!3d20.99575888601632!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135aeb1105779e7%3A0x34a36c72e655a229!2zQ8O0bmcgdHkgQ-G7lSBQaOG6p24gU-G7qSBWaWdsYWNlcmEgVGhhbmggVHLDrCwgTmd1eeG7hW4gS2hvw6FpLCBUaGFuaCBUcsOsLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618815468921!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hoàng MaiĐại lý bột mỳ Phong Tình17 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d1862.4618366536035!2d105.86185830049958!3d20.99569648772929!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0fc3966df9%3A0xc524f15f96364df5!2zQ-G7rWEgSMOgbmcgS2luaCBEb2FuaCBC4buZdCBNw6wgVGhhbmggVMOsbmg!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619530096022!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hoàn KiếmCửa hàng Oanh Tính94 Hàng Buồm, Hoàn Kiếm, Hà Nội         <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.9250411911285!2d105.84843161493271!3d21.03568508599463!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abbf398183e1%3A0xd0b76bd16c12613a!2zOTQgSMOgbmcgQnXhu5NtLCBIb8OgbiBLaeG6v20sIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618815532733!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hoàng MaiCửa hàng Trang Nghi254 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội        <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.313135443771!2d105.8490902149318!3d20.980081386024697!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac40944ff971%3A0x9924a3999eb81d1d!2zMjU0IFBo4buRIFTDom4gTWFpLCBUw6JuIE1haSwgSGFpIELDoCBUcsawbmcsIEjDoCBO4buZaQ!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618815569339!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Huyện Hoài ĐứcCửa hàng Thanh HươngAn Khánh, Hoài Đức, Hà Nội              <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.0954637515947!2d105.72117671493197!3d20.98881008602006!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313453bb34a9851f%3A0xffbe3f9d057bf6ae!2zSG_DoGkgxJDhu6ljIEhpZ2ggU2Nob29sIEI!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618815591944!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Huyện Thanh OaiĐại lý bột mỳ anh KiểmCầu Thạch Bích, Xóm Bùi bờ sông, Bích Oai, Thanh Oai, Hà Nội <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3726.936967019593!2d105.78909981493071!3d20.914855486060205!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135b2a8d3e53f63%3A0x8fd256d317eca10d!2zxJHGsOG7nW5nIGLhu50gc8O0bmcsIFF14bqjbmcgTWluaCwgTeG7uSBIxrBuZywgVGhhbmggT2FpLCBIw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618815630588!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hoàng MaiĐại lý bột mỳ Chị Huệ55 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội         <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9350129084714!2d105.86052131445409!3d20.995241994298762!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac0fdd9f00eb%3A0x6adbe0d866c4bd8a!2zNTUgxJDGsOG7nW5nIFRhbSBUcmluaCwgVsSpbmggVHV5LCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619530640519!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hai Bà TrưngCửa hàng AMy shop( đồ làm bánh 365) số 2 ngõ 53 Nguyễn Khoái, Hai Bà Trưng, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.4196843370546!2d105.8613235149324!3d21.0158869860053!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abf06e212431%3A0xc9a48b801a05b856!2zQW15IFNob3AgLSBOZ3V5w6puIExp4buHdSBMw6BtIELDoW5o!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618815709395!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hai Bà TrưngCửa hàng EB shopQuầy 120 TTTM Chợ Mơ, 459 Bạch Mai, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d29797.497904666103!2d105.84433089806545!3d21.00517071867278!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad82ef4e4317%3A0xb75e3ea5bff9f70a!2zRS5CIHNob3AgLSBOZ3V5w6puIGxp4buHdSB2w6AgcGjhu6Uga2nhu4du!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619530457162!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hoàng MaiCửa hàng CT Mart - Hà NộiSỗ 29 ngõ 87 Tam Trinh, Q.Hoàng Mai, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.955079600998!2d105.86142001445413!3d20.994437694326034!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac10032058d7%3A0xec8f5474f7ef0559!2zMjkgTmfDtSA4NyBUYW0gVHJpbmgsIE1haSDEkOG7mW5nLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZpZXRuYW0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1618818294267!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Đống ĐaĐại lý bột mì Bảo Tráng HNsố 4 Hào Nam, đống đa,HN            <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.282747026834!2d105.8240145142365!3d21.021369686002373!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab778076a93d%3A0x9609aac04afddd3a!2zNCBIw6BvIE5hbSwgQ2jhu6MgROG7q2EsIMSQ4buRbmcgxJBhLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618886814333!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Đống ĐaCửa hàng GaBi - Hà Nộisố 168 ngõ 360 Xã Đàn - Hà Nội   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.363152220927!2d105.83477681423639!3d21.0181505860041!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab84ee450dd1%3A0x91a247cc57ecfa1b!2zMTY4IFAuVHJ1bmcgUGjhu6VuZywgVHJ1bmcgUGjhu6VuZywgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618886870430!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Thanh XuânCửa hàng Dana shop - Lê Trọng Tấn - Hà NộiSố 8 ngõ 328 Lê Trọng Tấn - Hà Nội             <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.169183606168!2d105.83219751423573!3d20.985854286021674!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac5e02911fbb%3A0xd19e7df1b32c8971!2zOCBOZy4gMzI4IEzDqiBUcuG7jW5nIFThuqVuLCDEkOG7i25oIEPDtG5nLCBIb8OgbmcgTWFpLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618887156746!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Thanh XuânCửa hàng Chị Thanh ( Hella) - Hà Nội1 ngách 10 ngõ 277 Vũ Tông Phan - Hà Nội   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.9670900329324!2d105.81267001423586!3d20.993956286017227!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ac9185bb0bf7%3A0x529f0679ad17a0fb!2zMSBOZ8O1IDI3NyBWxakgVMO0bmcgUGhhbiwgS2jGsMahbmcgVHJ1bmcsIFRoYW5oIFh1w6JuLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618887298628!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Ba ĐìnhCửa hàng JOLIS CHEFS VN101 E4 Nguyên Hồng - Hà Nội (Huỳnh Thúc Kháng CS)   <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.2668024673717!2d105.81002401423648!3d21.022007986002023!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab65faf88f87%3A0x2eb581f8b148d9a5!2zMTAxRTQgTmd1ecOqbiBI4buTbmcsIFRow6BuaCBDw7RuZywgQmEgxJDDrG5oLCBIw6AgTuG7mWksIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618887397723!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Đống ĐaCửa hàng Holy - Hà NộiSố 2 A ngách 41 ngõ 49 Huỳnh Thúc Kháng - Hà Nội <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.3899330251324!2d105.80772011423636!3d21.017078286004683!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab66caac95b9%3A0x2637b7607832acec!2zNDEgTmfDtSA0OSBIdeG7s25oIFRow7pjIEtow6FuZywgTMOhbmcgSOG6oSwgxJDhu5FuZyDEkGEsIEjDoCBO4buZaSwgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618887526289!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Nam Từ LiêmĐại lý bột mì Khải Minh HNVăn Phòng 33  Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN  <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14895.504126526945!2d105.75435181844688!3d21.03764572589482!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x313454c02a68f717%3A0xec9a66107e96f3d4!2sIntracom%202%20Tower!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618887897256!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Nam Từ LiêmCông ty DBG Việt NamB5-21, KDT Vinhomes Gardenia, đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.8696831442026!2d105.75836001423681!3d21.03789968599336!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31345514f13a5755%3A0x356fe437417e5da2!2sVinhomes%20Gardenia!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618888132007!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Đống ĐaCửa hàng Vana shopNgõ 72 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d59595.562022129074!2d105.82613151283506!3d21.003752928524243!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab60ba9ca695%3A0x624f5b7585961ec9!2sVANA%20Baking%20%26%20Sweet!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619531156466!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hà ĐôngCửa hàng Vana shop197 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3725.607735866368!2d105.78418851445366!3d20.96826229521783!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad93477812ab%3A0x7b50406d11db6971!2sVANA%20Baking%20%26%20Sweet!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619531199631!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Cầu GiấyCửa hàng Vana shopNgõ 305 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.672029925315!2d105.79492601445494!3d21.045804992573178!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab3a9589fdb7%3A0x634da118b08a36da!2zVkFOQSBCYWtpbmcgJiBTd2VldCAtIEhvw6BuZyBRdeG7kWMgVmnhu4d0!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619531220889!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Long BiênCửa hàng Vana shop113 Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3723.6845558307796!2d105.86634831445484!3d21.045304092590314!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135abd8c0f07d4b%3A0x7d697984d6c627d2!2sVANA%20Baking%20%26%20Sweet!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619531244496!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Hai Bà TrưngĐại lý bột mỳ Phong TìnhKho G2 Cảng Hà Nội,980 Bạch Đằng, Thanh Long, Hai Bà Trưng, Hà Nội    <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.73250358103!2d105.8721378144542!3d21.003357194022012!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ad0e2ca995cb%3A0x9a68a628bfa0cd0c!2zS2hvIEcyIEPhuqNuZyBIw6AgTuG7mWk!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619530318596!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Đống ĐaCửa hàng EB shop31 Ngõ 221 Tôn Đức Thắng, Thổ Quận, Đống Đa, Hà Nội<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3724.2847751624463!2d105.8297344144545!3d21.021288493410317!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135ab35ac55b1f7%3A0x59fbcd5446786c81!2sE.B%20shop%20-%20Cake%20decorating%20equiment%20shop!5e0!3m2!1sen!2s!4v1619531448860!5m2!1sen!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
    
    

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×