Hải Phòng

QuậnTên cửa hàngMô tảMap
Quận Lê ChânCửa hàng Lộc Cường

 

390 Trần Nguyên Hãn

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.7789476635744!2d106.66444791423253!3d20.840630986100564!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a79903a7a17%3A0xf6b772fdd84a15f5!2zMzkwIFRy4bqnbiBOZ3V5w6puIEjDo24sIE5p4buHbSBOZ2jEqWEsIEzDqiBDaMOibiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618886287193!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Lê ChânCửa hàng Chị Hồng HP37 ngõ 42 Trần Nguyên Hãn, Lê Chân, Hải Phòng<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.5126585744333!2d106.66858521423282!3d20.85137698609468!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a638ca581c1%3A0x8e33a8d69f5a6f0c!2zNDIgVHLhuqduIE5ndXnDqm4gSMOjbiwgQ8OhdCBEw6BpLCBMw6ogQ2jDom4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618887558361!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Lê ChânCửa hàng Chị Hiếu98 Nguyễn Công Trứ<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.6388487709787!2d106.68125001423275!3d20.84628528609744!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a8f42512dcb%3A0xfd2f2eb1aff30f9b!2zOTggTmd1eeG7hW4gQ8O0bmcgVHLhu6ksIEjDoG5nIEvDqm5oLCBMw6ogQ2jDom4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618887584045!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Lê ChânCửa hàng 104 Nguyen Cong Tru104 Nguyễn Công Trứ <iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.6405065917925!2d106.68100781423266!3d20.8462183860975!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a8f42c333e5%3A0x2139e82953a2bffa!2zMTA0IE5ndXnhu4VuIEPDtG5nIFRy4bupLCBIw6BuZyBLw6puaCwgTMOqIENow6JuLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618887601008!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Ngô QuyềnCửa hàng 105 D Lê Lợi105D Lê Lợi<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.3499312101153!2d106.68992311423295!3d20.857941186091168!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7aececfd62e3%3A0xadc9f5bfa37664a9!2zMTA1IEzDqiBM4bujaSwgTcOheSBUxqEsIE5nw7QgUXV54buBbiwgSOG6o2kgUGjDsm5nLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618887637688!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Ngô QuyềnCửa hàng 49 / 201 Lạch Tray2/49/201 lạch Tray - Hp<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.750664701441!2d106.69346751423258!3d20.84177258609991!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a998336b5f3%3A0x77a6e6bd2179233c!2zMiwgNDkgTmfDtSAyMDEgTOG6oWNoIFRyYXksIEzhuqFjaCBUcmF5LCBOZ8O0IFF1eeG7gW4sIEjhuqNpIFBow7JuZywgVmnhu4d0IE5hbQ!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618887702952!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>
Quận Lê ChânCửa hàng NGOC MAI 111 Nguyễn Đức Cảnh, Q. Lê Chân, Tp. Hải Phòng<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3728.438014134775!2d106.67155741423285!3d20.854388286093027!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x314a7a61af36e3c3%3A0x5123396346d9dbea!2zMTExIFAuIE5ndXnhu4VuIMSQ4bupYyBD4bqjbmgsIEPDoXQgRMOgaSwgTMOqIENow6JuLCBI4bqjaSBQaMOybmcsIFZp4buHdCBOYW0!5e0!3m2!1svi!2s!4v1618888040224!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×