Kiên Giang

QuậnTên cửa hàngMô tảMap
TP. Rạch GiáCửa hàng Vy bakerB9-20 Chi Lăng, P Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, Kiên Giang<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3929.20369342099!2d105.08035541479428!3d10.000026592851135!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x31a0b578c6504ca9%3A0x7b474cadd011f4e4!2sC%C3%B4ng%20ty%20TNHH%20VY%20BAKER%20MART!5e0!3m2!1svi!2s!4v1626701709889!5m2!1svi!2s" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

Thêm vào giỏ hàng thành công!

Xem giỏ hàng

Product name

100000đ
Xem giỏ hàng
18007247
Wishlist 0
Danh sách sản phẩm yêu thích ×